تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سایه

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سایه

بی نشان          
          زیـن گـونـه ام که در غم غربت شکیب نیست
          گـر سـر کـنـم شـکـایـت هـجـران غریب نیست

          جـانـم بـگـیـر و صـحـبـت جـانـانـه ام بـبـخـش
          کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست

          گـــم گـــشـــتـــه دیـــار مــحــبــت کــجــا رود
          نـام حـبـیـب هـسـت و نـشـان حـبـیـب نـیـست

          عــاشــق مــنـم کـه یـار بـه حـالـم نـظـر نـکـرد
          ای خـواجـه درد هـسـت و لـیـکن طبیب نیست

          در کـار عـشـق او کـه جـهـانـیـش مـدعـی سـت
          ایـن شـکـر چـون کـنـیـم که ما را رقیب نیست

          جــانــا نــصــاب حــسـن تـو حـد کـمـال یـافـت
          ویـن بـخـت بـیـن کـه از تـو هنوزم نصیب نیست

          گـلـبـانـگ سایه گوش کن ای سرو خوش خرام
          کـایـن سـوز دل بـه نـالـه ی هـر عندلیب نیست

موضوع: سایه،

[ چهارشنبه 12 فروردین 1394 ] [ 10:44 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]