تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سعدی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سعدی

غزل ۷          
          مــشــتــاقــی و صــبـوری از حـد گـذشـت یـارا
          گــر تــو شــکــیـب داری طـاقـت نـمـانـد مـا را

          بـاری بـه چـشـم احـسـان در حـال ما نظر کن
          کــز خــوان پــادشــاهــان راحـت بـود گـدا را

          سـلـطـان کـه خـشـم گـیـرد بر بندگان حضرت
          حــکـمـش رسـد ولـیـکـن حـدی بـود جـفـا را

          مــن بــی تـو زنـدگـانـی خـود را نـمـی‌پـسـنـدم
          کــاســایــشــی نــبــاشــد بـی دوسـتـان بـقـا را

          چون تشنه جان سپردم آن گه چه سود دارد
          آب از دو چــشـم دادن بـر خـاک مـن گـیـا را

          حــال نــیــازمــنــدی در وصــف مــی‌نــیــایــد
          آن گــه کــه بــازگــردی گــویــیــم مــاجـرا را

          بـازآ و جـان شـیـریـن از مـن سـتـان به خدمت
          دیــگــر چــه بــرگ بــاشـد درویـش بـی‌نـوا را

          یــا رب تــو آشــنــا را مــهــلـت ده و سـلـامـت
          چـــنــدان کــه بــازبــیــنــد دیــدار آشــنــا را

          نــه مــلــک پـادشـا را در چـشـم خـوبـرویـان
          وقــعــیــســت ای بــرادر نــه زهــد پـارسـا را

          ای کــاش بــرفــتــادی بــرقــع ز روی لــیــلـی
          تــا مــدعــی نــمــانــدی مــجــنــون مـبـتـلـا را

          سـعـدی قـلـم بـه سـخـتـی رفتست و نیکبختی
          پـس هـر چـه پـیـشـت آیـد گـردن بـنـه قـضا را

موضوع: سعدی،

[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 02:53 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]