تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سعدی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سعدی

غزل ۹          
          گــر مــاه مــن بــرافـکـنـد از رخ نـقـاب را
          بــرقــع فــروهــلــد بــه جــمــال آفـتـاب را

          گـویـی دو چـشـم جـادوی عـابـدفریب او
          بـر چـشـم مـن بـه سـحر ببستند خواب را

          اول نــظـر ز دسـت بـرفـتـم عـنـان عـقـل
          وان را کـه عـقـل رفـت چه داند صواب را

          گـفـتـم مـگـر بـه وصـل رهایی بود ز عشق
          بـی‌حـاصـلـسـت خـوردن مـسـتسقی آب را

          دعـوی درسـت نـیـست گر از دست نازنین
          چـون شـربـت شـکـر نـخـوری زهـر نـاب را

          عشق آدمیتست گر این ذوق در تو نیست
          هـمـشـرکـتـی بـه خـوردن و خفتن دواب را

          آتــش بــیــار و خــرمــن آزادگــان بـسـوز
          تــا پــادشــه خــراج نــخــواهـد خـراب را

          قـوم از شـراب مـسـت وز مـنظور بی‌نصیب
          من  مست از او چنان که نخواهم شراب را

         سـعـدی نـگـفـتمت که مرو در کمند عشق
          تــیــر نــظــر بــیــفــکــنــد افـراسـیـاب را

موضوع: سعدی،

[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 02:56 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]