تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سلمان ساوجی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سلمان ساوجی

غزل شمارهٔ ۸          
          نـقـش اسـت هـر سـاعت ز نو، این دور لعبت باز را
          ای لــعـبـت سـاقـی! بـیـار، آن جـام خـم پـرداز را

          چون تلخ و شوری می‌چشم، باری بده تا در کشم
          آن جـام نـوش انـجـام را، وان تـلـخ شـور آغـاز را

          عـودی بـه رغـم عـاشـقـان، بـنـواز یک ره عود را
          مــطــرب بــه روی شـاهـدان بـرکـش، دمـی آواز را

          چــنــگ اســت بـازاری مـگـو، راز نـهـفـت دل بـرو
          دمـسـاز عـشـاق اسـت نی، در گوش وی، گو راز را

          ای روشــنـی بـصـر! چـشـم از تـو دارم یـک نـظـر
          بــی آنــکــه یــابــد زان خـبـر، آن غـمـزه غـمـاز را

          بــا مـا کـمـنـد زلـف تـو، ز انـدازه، بـیـرون مـی‌بـرد
          تــابــی نــخــواهـی دادن آن، زلـف کـمـنـد انـداز را

          نـاز و حـفـاظ دوسـتـان، حـیـف آیـدم، بـر دشمنان
          ایـشـان چـه مـی‌دانـند قدر این نعمت و این ناز را

          پـروانـه پـیـش یار خود، میرد خود و خوش می‌کند
          هــل تــا بــمــیــرد در قــدم، پــروانــه جـانـبـاز را

          تــرک هــوای خـود بـگـو، سـلـمـان رضـای او بـجـو
          نـتـوان بـه گـنـجـشـکـی رها، کردن چنین شهباز را

موضوع: سلمان ساوجی،

[ سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 ] [ 01:04 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]