تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سلمان ساوجی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سلمان ساوجی

غزل شمارهٔ ۹          
          خـیـال نـرگـس مـسـتـت، بـبـسـت خوابم را
          کــمــنــد طــره شــســتــت، بــبـرد تـابـم را

          چـو ذره مـضـطـربـم، سـایـه بـر سر اندازم
          دمـــی قـــرار ده، آشــوب و اضــطــرابــم را

          نـه جـای تـوسـت دلـم؟ بـا لـبـت بـگـو آخـر
          عــمــارتــی بــکــن ایــن خــانـه خـرابـم را

          نـسـیـم صـبـح مـن، از مـشـرق امـیـد دمید
          ز خـــواب صـــبـــح در آریـــد آفــتــابــم را

          فــتــاده‌ام ز شــرابــی کــه بــر نـخـیـزد بـاز
          نــســیـم اگـر شـنـود، بـوی ایـن شـرابـم را

          بـریـخـت آب رخـم دیـده بـس کن ای دیده
          بـه پـیـش مـردم از ایـن پـس مـریـز آبـم را

          ســواد طــره تــو، نــامــه ســیـاه مـن اسـت
          نــمــی‌دهــنـد بـه دسـت مـن، آن کـتـابـم را

          منم بر آنکه چو جورت کشیده‌ام در حشر
          قــلــم کــشــنــد، گـنـاهـان بـی‌حـسـابـم را

          دل کــبــاب مـرا نـیـسـت بـی لـبـت، نـمـکـی
          سـخـن بـگـو نـمـکـی، بـر فـشـان، کـبابم را

          خــطـایـی ار زمـن آمـد، تـو الـتـفـات مـکـن
          چــو اعــتــبــار خــطـای مـن و صـوابـم را؟

          حـجـاب نـیـسـت مـیـان من و تو غیر از من
          جـز از هـوا، کـه بـر انـدازم ایـن حجابم را

          هـزار نـعـره زد از درد عـشـق تـو، سـلـمان
          نـگـشـت هـیـچ یـکـی مـلـتـفـت، خـطابم را

          مـگـر بـه نـالـه مـن نـرم می‌شود، دل کوه؟
          کــه مــی‌دهــد بـه زبـان صـدا، جـوابـم را؟

موضوع: سلمان ساوجی،

[ سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 ] [ 01:06 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]