تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سلمان ساوجی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سلمان ساوجی

غزل شمارهٔ ۱۰          
          ای کـه روی تـو، بـهـشـت دل و جـان است مرا!
          ای کـه وصـل تـو مـراد دل و جـان اسـت، مـرا!

          چـون مـراد دل و جـانـم، تـویـی از هردو جهان
          از تــو دل بـرنـکـنـم، تـا دل و جـان اسـت مـرا

          مــی‌بــرم نــام تــو و از تــو نـشـان مـی‌جـویـم
          در ره عــشــق تـو تـا، نـام و نـشـان اسـت مـرا

          دم ز مــهــر تـو زنـم، تـا ز حـیـاتـم بـاقـی اسـت
          وصـف حـسـن تـو کـنـم، تـا کـه زبـان است مرا

          مــن نــه آنــم کـه بـخـود، از تـو بـگـردانـم روی
          مـی‌کـشـم جـور تـو تـا، تـاب و تـوان اسـت مـرا

          گــرچــه از چــشــم نـهـانـی تـو، خـیـال رخ تـو
          روز و شـب، مـونـس و پـیـدا و نـهـان اسـت مـرا

          تــو ز مــن فــارغ و آســوده و هــر شـب تـا روز
          بــر ســر کــوی تــو، فـریـاد و فـغـان اسـت مـرا

          زانــده شــوق تــو و مــحــنـت هـجـر تـو مـپـرس
          کـه دل غـمـزده جـانـا، بـه چـه سـان اسـت مرا

          دیــده تــا، قــامـت چـون سـرو روان تـو بـدیـد
          هــمــه خــون جـگـر از، دیـده روان اسـت مـرا

          مــی‌کــنــد رنــگ رخــم، از دل پــر زار بـیـان
          خود درین حال، چه حاجت به بیان است مرا؟

موضوع: سلمان ساوجی،

[ سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 ] [ 01:07 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]