تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سنایی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سنایی

غزل شمارهٔ ۳          
          بــنــدهٔ یــک دل مــنــم بــنــد قــبـای تـرا
          چــاکــر یــکــتــا مـنـم زلـف دو تـای تـرا

          خــاک مــرا تــا بـه بـاد بـر نـدهـد روزگـار
          مــن نــنــشــانــم ز جــان بــاد هــوای تـرا

          کــاش رخ مــن بــدی خــاک کـف پـای تـو
          بــوســه مــگــر دادمـی مـن کـف پـای تـرا

          گر بود ای شوخ چشم رای تو بر خون من
          بـــر ســر و دیــده نــهــم رایــت رای تــرا

          تـیـر جـفـای تو هست دلکش جان دوز من
          جــعــبــه ز سـیـنـه کـنـم تـیـر جـفـای تـرا

          بــار نــیــامــد دلــم در شــکــن زلــف تـو
          گــر نــه بــه گــردن کـشـم بـار بـلـای تـرا

          بــنـده سـنـایـی تـرا بـنـدگـی از جـان کـنـد
          گـــوی کـــلـــاه تـــرا بـــنـــد قــبــای تــرا

موضوع: سنایی،

[ چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 ] [ 01:42 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]