تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سنایی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سنایی

غزل شمارهٔ ۷          
          جـاودان خـدمت کنند آن چشم سحر آمیز را
          زنـگـیـان سـجـده بـرنـد آن زلف جان آویز را

          تـوبـه و پـرهـیـز کـردم نـنگرم زین بیش من
          زلــف جـان آویـز را یـا چـشـم رنـگ آمـیـز را

          گـر لـب شـیـریـن آن بـت بـر لـب شـیرین بدی
          جـان مـانـی سـجـده کـردی صـورت پـرویـز را

          با چنان زلف و چنان چشم دلاویز ای عجب
          جـای کـی مـانـد دریـن دل تـوبـه و پـرهـیز را

          جــان مــا مـی را و قـالـب خـاک را و دل تـرا
          ویــن ســر طــنــاز پــر وســواس تـیـغ تـیـز را

          شــربــت وصــل تــو مــانــد نــوبـهـار تـازه را
          ضــربــت هــجــر تــو مـانـد ذوالـفـقـار تـیـز را

          گـر شـب وصـلـت نـمـایـد مـر شـب مـعـراج را
          نــیـک مـانـد روز هـجـرت روز رسـتـاخـیـز را

          اهـل دعـوی را مـسـلـم بـاد جـنـات الـنـعـیم
          رطـل مـی‌بـایـد دمـادم مـسـت بـیـگه خیز را

          آتــش عــشــق ســنـایـی تـیـز کـن ای سـاقـیـا
          در دهــیــدش آب انــگــور نــشـاط‌انـگـیـز را

موضوع: سنایی،

[ یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 ] [ 12:17 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]