تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سیف فرغانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سیف فرغانی

غزل شمارهٔ ۳          
          اگـر دل اسـت بـه جـان می‌خرد هوای تو را
          و گـر تـن اسـت بـه دل می‌کشد جفای تو را

          بــه یــاد روی تــو تـا زنـده‌ام هـمـی گـریـم
          کــه آب دیــده کــشــد آتــش هــوای تــو را

          کـلـیـد هـشـت بهشت ار به من دهد رضوان
          نــه مــردم ار بــگــذارم در ســرای تـو را

          اگـر بـه جـان و جـهانم دهد رضای تو دست
          بـه تـرک هـر دو بـه دست آورم رضای تو را

          بـگـیـر دسـت مـن افتاده را که در ره عشق
          بـه پـای صـدق بـه سـر مـی‌بـرم وفـای تو را

          چـه خـواهـی از من درویش چون ادا نکند
          خــراج هــر دو جــهـان نـیـمـهٔ بـهـای تـو را

          بـرون سـلـطـنـت عـشـق هـر چـه پـیـش آید
          درون بــدان نــشـود مـلـتـفـت گـدای تـو را

          ســزد اگــر نــدهــد مــهـر دیـگـری در دل
          که کس به غیر تو شایسته نیست جای تو را

          مــرا بــلــای تـو از مـحـنـت جـهـان بـرهـانـد
          چـگـونـه شـکـر کـنـم نـعـمـت بـلـای تـو را

          اگـر چـه رای تـو در عـشـق کـشتن من بود
          بــرای خـویـش نـکـردم خـلـاف رای تـو را

          بـه دسـت مـردم دیـده چـو سـیـف فـرغانی
          بـه آب چـشـم بـشـسـتـیـم خـاک پای تو را

موضوع: سیف فرغانی،

[ چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 ] [ 06:24 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]