تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سیف فرغانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سیف فرغانی

غزل شمارهٔ ۷          
          ای ســعــادت ز پــی زیــنــت و زیــبــایــی را
          بــافــتــه بــر قــد تــو کــســوت رعــنـایـی را

          عـشـق رویـت چـو مـرا حـلـقه بزد بر در دل
          شــوق از خــانــه بـه در کـرد شـکـیـبـایـی را

          گر ببینم رخ چون شمع تو ای جان بیم است
          کــب چــشــمــم بــکــشـد آتـش بـیـنـایـی را

          ذره‌هــا گـر هـمـه خـورشـیـد شـود بـی‌رویـت
          نـــبـــود روز شـــب عـــاشـــق ســودایــی را

          مــن شــوریــده ســر کـوی تـو را تـرک کـنـم
          گـر مـگـس تـرک کـنـد صـحـبـت حـلـوایـی را

          در دهـان طـمـعـم چـون تـرشـی کـنـد کـنـد
          لــب شــیــریــن تــو دنـدان شـکـر خـایـی را

          دهــن تــنـگ تـو چـون ذرهٔ در سـایـه نـهـان
          نـفـی کـرده‌اسـت ز خـود تـهـمـت پـیـدایـی را

          صــبــر بــا غـمـزهٔ غـارت‌گـرت افـگـنـد سـپـر
          دفــع شــمــشــیــر کـنـد لـشـکـر یـغـمـایـی را

          هــوس نــرگــس شـیـر افـگـن تـو در کـویـت
          بــا ســگــان انـس دهـد آهـوی صـحـرایـی را

          بــهـر تـو گـوهـر دیـن تـرک هـمـی بـایـد کـرد
          ز آنــکــه تــو خــاک شــمـاری زر دنـیـایـی را

          سـعـدی ار شـعـر من و حسن تو دیدی گفتی
          غــایــت ایـن اسـت جـمـال و سـخـن‌آرایـی را

          سـیـف فـرغـانـی چـون شـمـع خیالش با تست
          چــه غــم ار روز نــبـاشـد شـب تـنـهـایـی را

          مـرد نـادان ز غـم آسـوده بـود چـون کودک
          خــیـز و چـون تـخـتـه بـشـو دفـتـر دانـایـی را

موضوع: سیف فرغانی،

[ شنبه 18 اردیبهشت 1395 ] [ 06:50 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]