تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سیف فرغانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سیف فرغانی

غزل شمارهٔ ۱۰          
          ای چـو فـرهـاد دلـم عـاشـق شـیـریـن لـبت
          مــســتــی امــشـبـم از بـادهٔ دوشـیـن لـبـت

          نـیـسـت شـیـریـن کـه ز فـرهـاد برای بوسی
          مـلـک خـسـرو طـلـبـد شـکـر رنـگـیـن لبت

          وه چه شیرین صنمی تو که دهان من هست
          تـا بـه امـسـال خـوش از بـوسـهٔ پـارین لبت

          مــحــتــسـب سـال دگـر بـر سـر کـویـت آرد
          هـمـچـنـیـن بـی خـودم از بـادهٔ نـوشین لبت

          طـبـع شـوریـدهٔ مـن ایـن هـمه شیرین کاری
          مـی کـنـد در سـخـن امـروز بـه تـلـقین لبت

          سـیـف فرغانی چون وصف تو می‌کرد گرفت
          طـبـعـم انـدر شـکـر افـشـانـدن آیـیـن لبت

موضوع: سیف فرغانی،

[ شنبه 18 اردیبهشت 1395 ] [ 06:57 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]