تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شاه نعمت الله ولی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شاه نعمت الله ولی

غزل شمارهٔ ۲          
          نـعـمـت الـلـه اسـت دائـم بـا خـدا
          نــعـمـت از الـلـه کـی بـاشـد جـدا

          در دل و دیـده نـدیـدم جز یکی
          گـر چـه گردیدم بسی در دو سرا

          میل ساخل کی کند بحری چو شد
          غــرقــه در دریـای بـی پـایـان مـا

          مــا نــوا از بــیــنــوائــی یــافـتـیـم
          گــر نــوا جــوئــی بــجــو از بـیـنـوا

          از خــدا بـیـگـانـه ای دیـدیـم نـه
          هـر کـه بـاشـد هـسـت بـا او آشـنـا

          سـروری خـواهـی برآ بر دار عشق
          کـــز ســـر دار فــنــا یــابــی بــقــا

          سـیـد سـرمـست اگر جوئی حریف
          خـیـز مـسـتـانـه بـه مـیـخـانـه درآ

موضوع: شاه نعمت الله ولی،

[ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ] [ 11:49 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]