تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شاه نعمت الله ولی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شاه نعمت الله ولی

غزل شمارهٔ ۸          
          خـار بـی کـنـگـر چـه کـار آیـد مرا
          راه بــی رهــبــر چــه کـار آیـد مـرا

          گـر نـبـاشـد مـرتـضـی بـا من رفیق
          خــدمـت قـنـبـر چـه کـار آیـد مـرا

          عـیـسـی مـریم همی جویم به جان
          بــنــدگــی خــر چـه کـار آیـد مـرا

          گــر نــه سـر بـاشـد فـدای پـای او
          دردسـر بـر سـر چـه کـار آیـد مـرا

          خوشتر از مشک است بوی یار من
          مـشـک یـا عـنـبـر چـه کار آید مرا

          خـم مِی دار مـدام از حـضـرتـش
          جـام یـا سـاغـر چـه کـار آیـد مرا

          بـنـدگـی سـیدم چون پیشوا است
          خـدمـت سـنـجـر چـه کـار آید مرا

موضوع: شاه نعمت الله ولی،

[ شنبه 25 اردیبهشت 1395 ] [ 12:12 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]