تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شیخ بهایی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیخ بهایی

غزل شمارهٔ ۱          
          جــاء الــبــریــد مــبــشـرا مـن بـعـد مـا طـال الـمـدا
          ای قــاصـد جـانـان تـو را صـد جـان و دل بـادا فـدا

          بــالــلــه اخــبــرنــی بــمــا قــد قــال جـیـران الـحـمـی
          حــرف دروغــی از لــب جــانــان بــگــو بــهـر خـدا

          یـــا ایـــهــا الــســاقــی أدر کــأس الــمــدام فــانــهــا
          مــفــتــاح ابــواب الــنــهــی مــشـکـوة انـوار الـهـدی

          قــد ذاب قــلــبــی یــا بــنـی شـوقـا الـی اهـل الـحـمـی
          خوش آنکه از یک جرعه می، سازی مرا از من جدا

          هــذا الــربــیــع اذا آتــی یــا شــیــخ قـل حـتـی مـتـی
          مـــنـــع مــن مــحــنــت زده زان بــادهٔ مــحــنــت زدا

          قــم یــا غــلــام و قــل لــنــا الــدیـر ایـن طـریـقـه
          فــالــقـلـب ضـیـع رشـده و مـن الـمـدارس مـا اهـتـدا

          قــل لــلــبـهـائـی الـمـمـتـحـن داوالـفـؤاد مـن الـمـحـن
          بــمــدامــة انــوارهــا تــجــلــوا عـن الـقـلـب الـصـدی

موضوع: شیخ بهایی،

[ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 ] [ 01:42 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]