تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شیخ بهایی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیخ بهایی

غزل شمارهٔ ۱۰          
          عـهـد جـوانـی گـذشت، در غم بود و نبود
          نـوبـت پـیـری رسـید، صد غم دیگر فزود

          کـارکـنـان سـپـهـر، بـر سـر دعـوی شـدنـد
          آنــچــه بــدادنــد دیـر، بـاز گـرفـتـنـد زود

          حـاصـل مـا از جهان نیست بجز درد و غم
          هیچ  ندانم چراست این همه رشک حسود

          نیست عجب گر شدیم شهره به زرق و ریا
          پــردهٔ تــزویــر مــا، ســد سـکـنـدر نـبـود

          نـام جـنـون را بـه خـود داد بـهـائـی قـرار
          نـیـسـت بـجـز راه عـشـق، زیـر سـپهر کبود

موضوع: شیخ بهایی،

[ شنبه 1 خرداد 1395 ] [ 09:23 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]