تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شیون فومنی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیون فومنی

از قول غزل          
          کـهـکـشـان سـیـرم و دارم سـرِ پـرواز دگر
          تـا بـه خـطـی رسـم از نـقـطـه ی آغـاز دگـر

          کـاهـی از کـوه نـیـایـد کـه بـه جـولـانگهِ باد
          شــده ام ریــگ روان را عــلـم افـراز دگـر

          شـد گـلـو گـیـرِ قـفـس نـغمه ام ای مرغ هوا
          بـه هـوایـی کـه شـوم طـعـمـه ی شـهباز دگر

          بــه تــمــاشــای خــود از آیــنــه رو گـردانـم
          در نــگــر هــمّتـم از چـشـم نـظـر بـاز دگـر

          جـز مـن ای عـشـق بـلـنـد آمـده درگاه هنوز
          خــاکـبـوس قـدمـت نـیـسـت سـرانـداز دگـر

          خـالـی ام هـمـچو نی از ناله دم گرم تو کو؟
          تــا بــه لــب آیـدم از پـرده ی دل راز دگـر

          جـز بـه جبران زمینگیری خود چرخ نگشت
          آســـمـــان دگــری خــواهــم و پــرواز دگــر

          گـر مـوافـق خـورَدَم زخـمـه بـه ساز ملکوت
          هــم بــه شـور آورمـت بـاز بـه شـهـنـاز دگـر

          نــتــراشـیـده سـرآنـگـونـه قـلـنـدر شـده ام
          کـه بـه گـیـلانکده ام خواجه ی شیراز دگر

          شیون این مایه که دم می زنی از قول غزل
          بــه ردیــفـت نـرسـد قـافـیـه پـرداز دگـر ...

موضوع: شیون فومنی،

[ دوشنبه 3 خرداد 1395 ] [ 09:36 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]