تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شیون فومنی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیون فومنی

باغ گلدوزی          
          پــرنــده در قـفـس تـار و پـود مـی خـوانـد
          بـه شـاخـه ی نـخـی گـل سـرود مـی خواند

          سـرود دسـت نـجـیـبـی کـه در مـه تـصـویـر
          دو بال خسته اش از هم گشود می خواند

          شـکـاف سـیـنـه سـپـارد بـه بخیه ی سوزن
          بـنـفـش و آبـی و سـرخ و کـبـود مـی خواند

          بــه درّه واره ی شــب مــی زنــد پــل آواز
          مــرا بـه خـلـوت آنـسـوی رود مـی خـوانـد

          کـنـون که در رگ من خون کوتوالی نیست
          مـرا بـه شـوق کـدامـیـن صعود می خواند؟

          خـروس بـی مـحـلـست این سپیده ی کاذب
          پـرنـده آه ... چـرا دیـر و زود مـی خـوانـد

          نـــه بـــال پــرزدنــی نــی هــوای پــروازی
          هـمـیـن کـنـار مـن از این حدود می خواند

          پـرنـده خـسـتـه تـر از مـن بـبـاغ گـلدوزی
          دریــچــه را بــه فـراز و فـرود مـی خـوانـد

          شـراع زمـزمـه اش تیره چون پر زاغ است
          مــیــان آتـش سـیـگـار و دود مـی خـوانـد

          بـهـار پـرده نـشـیـن خـانـه زاد پـائـیز است
          پــرنــده در قـفـس تـار و پـود مـی خـوانـد

موضوع: شیون فومنی،

[ دوشنبه 3 خرداد 1395 ] [ 09:37 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]