تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شیون فومنی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیون فومنی

غزل جنگل          
          کـدامـیـن صـفحه از تاریخ خون تکرار شد جنگل
          کـه مـردان را سـرِ مـردانـگـی بـردار شـد جـنگل

          ولـایـت سـوز بـرقـی خـرمن خونین دلان افروخت
          جـهـان در پیش چشم خونچکانش تار شد جنگل

          ز بـس در جـلوه مهتابش بکام شب پرستان گشت
          بـه شـرمـاب سـتـاره لـاله گون رخسار شد جنگل

          بـه رگـبـاری کـه آشـفـتـه سـت خـواب هـمـزبانی را
          ســرِ آزادگــان را ســیـنـه ی دیـوار شـد جـنـگـل

          بـه تـخـت خـاک تـاج آفـتـابـش بـاش ای خـورشید
          کـه بـردار سـرافـرازی سـری سـردار شـد جـنگل

          نــهــانــجـوشـیـد در خـواب پـریـشـان رفـاقـت هـا
          شـفـقـدم بـا سـرود سـرخـشـان بیدار شد جنگل

          وطـن گـو رشـک جـنـت بـاش از گـلهای رنگارنگ
          کـه از خـون جـوانـان دامـن کـهـسـار شـد جنگل

          بـه چـشـم انـداز مـه آلـود خـون یـاران عاشق را
          رهـا در نـور هـمـچـون گـیـسـوان یـار شـد جنگل

          چـو بـگشود از رگ ما چشمه ای از خون گیاه نور
          بـه رُسـتـنـگـاه شـب از روشنی سرشار شد جنگل

          شـب مـر گـسـت و هـسـتـی بـادبـانـهـا را برافرازید
          کـه بـنـدرگـاه اخـتـرهـای شـیـریـنـکار شد جنگل

          شفق خونرنگ دامون شعله ور دریا شهاب افشان
          بـه عـصـیـانـی چـنـیـن توفنده پرچمدار شد جنگل

          خــوشــا جــمــعــیّت صــافــی دلــان در آبــی آواز
          کـه صـوفـی مـشـربان را کعبه ی دیدار شد جنگل

          بـرنـج تـلـخ مـا کـاکـل چـو در خون رفیقان شست
          انــاالـحـق گـاهِ مـنـصـوران شـالـیـزار شـد جـنـگـل

          دلــی را مــرکــز انـدوه گـیـلـان کـرده ام شـیـون
          کـه بـر آن نـقـطـه در سیر و سفر پرگار شد جنگل

موضوع: شیون فومنی،

[ چهارشنبه 5 خرداد 1395 ] [ 08:41 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]