اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل از عطار

غزل شمارهٔ ۶          
          گـر سـیـر نـشـد تـو را دل از ما
          یـک لـحـظـه مـباش غافل از ما
          در آتـش دل بـسـر هـمـی گـرد
          مــانــنــدهٔ مـرغ بـسـمـل از مـا
          تـر مـی‌گـردان بـه خـون دیده
          هـــر روز هــزار مــنــزل از مــا
          چـون ابـر بـهـاری مـی‌گری زار
          تـا خـاک ز خـون کنی گل از ما
          آخـر بـه چـه میل همچو خامان
          کــه گــاه بــگـیـردت دل از مـا
          یــا در غــم مــا تـمـام پـیـونـد
          یـا رشـتـهٔ عـشـق بـگسل از ما
          مــگــریـز ز مـا اگـرچـه نـامـد
          جـز رنـج و بـلـات حـاصل از ما
          کــز هـر رنـجـی گـشـاده گـردد
          صـد گـنـج طلسم مشکل از ما
          عطار در این مقام چون است
          دیـوانـهٔ عـشـق و عـاقـل از ما

موضوع: باباطاهر،

[ شنبه 24 آبان 1393 ] [ 03:17 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

قصیده از باباطاهر


          بــتــا تــا زار چــون تــو دلـبـرسـتـم
          بــتــن عـود و بـسـیـنـه مـجـمـرسـتـم
          اگــر جــز مــهــر تــو انــدر دلـم بـی
          بــه هـفـتـاد و دو مـلـت کـافـرسـتـم
          اگــر روزی دو صــد بــارت بـویـنـم
          هــمــی مــشــتـاق بـار دیـگـرسـتـم
          فــراق لــالــه رویـان سـوتـه دیـلـم
          وز ایـشـان در رگ جـان نـشـترستم
          مــنــم آن شــاخـه بـر نـخـل مـحـبـت
          کـه حـسـرت سـایـه و مـحـنت برستم
          نــه کــار آخــرت کــردم نــه دنــیـا
          یــکــی بـی سـایـه نـخـل بـی‌بـرسـتـم
          نــه خــور نــه خــواب بـیـتـو گـویـی
          بـه پـیـکـر هـر سـر مـو خـنـجـرستم
          جـدا از تـو بـه حـور و خـلد و طوبی
          اگــر خـورسـنـد گـردم کـافـرسـتـم
          چـو شـمـعـم گـر سـرانـدازنـد صدبار
          فــروزنــده‌تــر و روشــن تــرســتـم
          مــرا از آتــش دوزخ چــه غــم بــی
          کـه دوزخ جـزوی از خـاکـسـترستم
          ســمــنــدر وش مــیــان آتــش هـجـر
          پــریــشـان مـرغ بـی‌بـال و پـرسـتـم
          درین دیرم چنان مظلوم و مغموم
          چــو طـفـل بـی پـدر بـی مـادرسـتـم
          نـمـی‌گـیـرد کـسـم هـرگـز بـه چـیزی
          دریـن عـالـم ز هـر کـس کـمـتـرستم
          بـیـک نـالـه بـسـوجـم هـر دو عـالـم
          کــه از سـوز جـگـر خـنـیـاگـرسـتـم
          بــبــالــیــنــم هــمــه الــمـاس سـوده
          هـمـه خـار و خـسـک در بـسـترستم
          مــثــال کــافــرم در مــومــنـسـتـان
          چــو مــؤمــن در مـیـان کـافـرسـتـم
          هـمـه سـوجـم همه سوجم همه سوج
          بـگـرمـی چـون فـروزان اخـگرستم
          رخ تــو آفــتــاب و مــو چــو حــربــا
          و یــا پــژمــان گــل نــیـلـوفـرسـتـم
          بــمــلــک عــشــق روح بــی‌نــشـانـم
          بــشـهـر دل یـکـی صـورت پـرسـتـم
          رخـش تـا کـرده در دل جلوه از مهر
          بـــخـــوبـــی آفــتــاب خــاورســتــم
          بــمــیــر ای دل کــه آسـایـش بـیـابـی
          کــه مـو تـا جـان نـدادم وانـرسـتـم
          مــــن از روز ازل طـــاهـــر بـــزادم
          ازیــن رو نــام بــابــا طــاهــرسـتـم

موضوع: باباطاهر،

[ پنجشنبه 15 آبان 1393 ] [ 08:06 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل از بابا طاهر


          دلـا در عـشـق تـو صـد دفـتـرسـتم
          کـه صـد دفـتـر ز کـونـیـن ازبـرسـتم
          مــنــم آن بــلــبـل گـل نـاشـکـفـتـه
          کــه آذر در تــه خــاکــســتـرسـتـم
          دلــم ســوجــه ز غــصــه وربـریـجـه
          جـفـای دوسـت را خـواهـان تـرستم
          مــو آن عــودم مــیـان آتـشـسـتـان
          کــه ایــن نـه آسـمـانـهـا مـجـمـرسـتـم
          شـد از نـیـل غـم و مـاتـم دلم خون
          بــچـهـره خـوشـتـر از نـیـلـوفـرسـتـم
          دریـن آلـالـه در کـویـش چـو گلخن
          بـداغ دل چـو سـوزان اخـگـرسـتم
          نـه زورسـتـم کـه بـا دشـمـن ستیزم
          نـه بـهـر دوسـتـان سـیـم و زرسـتم
          ز دوران گـرچـه پـر بی جام عیشم
          ولـی بـی دوسـت خـونـیـن ساغرستم
          چرم دایم درین مرز و درین کشت
          کــه مــرغ خــوگــر بــاغ و بـرسـتـم
          مـنـم طـاهـر کـه از عـشـق نـکویان
          دلــی لــبــریــز خـون انـدر بـرسـتـم

موضوع: باباطاهر،

[ پنجشنبه 15 آبان 1393 ] [ 08:05 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو