اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیخ بهایی

غزل شمارهٔ ۱۰          
          عـهـد جـوانـی گـذشت، در غم بود و نبود
          نـوبـت پـیـری رسـید، صد غم دیگر فزود

          کـارکـنـان سـپـهـر، بـر سـر دعـوی شـدنـد
          آنــچــه بــدادنــد دیـر، بـاز گـرفـتـنـد زود

          حـاصـل مـا از جهان نیست بجز درد و غم
          هیچ  ندانم چراست این همه رشک حسود

          نیست عجب گر شدیم شهره به زرق و ریا
          پــردهٔ تــزویــر مــا، ســد سـکـنـدر نـبـود

          نـام جـنـون را بـه خـود داد بـهـائـی قـرار
          نـیـسـت بـجـز راه عـشـق، زیـر سـپهر کبود

موضوع: شیخ بهایی،

[ شنبه 1 خرداد 1395 ] [ 10:23 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیخ بهایی

غزل شمارهٔ ۹          
          آنــهــا کــه ربــودهٔ الــســتــنــد
          از عــهـد الـسـت بـاز مـسـتـنـد

          تـا شـربـت بـیـخـودی چشیدند
          از بــیـم و امـیـد، بـاز رسـتـنـد

          چالاک شدند، پس به یک گام
          از جـوی حـدوث، بـاز جـسـتند

          انــدر طــلــب مــقــام اصــلــی
          دل در ازل و ابــد نــبــسـتـنـد

          خـالـی ز خـود و به دوست باقی
          ایـن طـرفه که نیستند و هستند

          ایـن طـایـفـه‌انـد، اهـل تـوحید
          بـاقـی، هـمـه خـویـشـتن پرستند

موضوع: شیخ بهایی،

[ شنبه 1 خرداد 1395 ] [ 10:22 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیخ بهایی

غزل شمارهٔ ۸          
          یـک گـل ز بـاغ دوسـت، کـسـی بـو نـمـی‌کـند
          تـا هـرچـه غـیـر اوسـت، بـه یـک سـو نمی‌کند

          روشــن نــمـی‌شـود ز رمـد، چـشـم سـالـکـی
          تـــا از غــبــار مــیــکــده، دارو نــمــی‌کــنــد

          گـفـتـم: ز شـیـخ صـومعه، کارم شود درست
          گــفــتــنــد: او بـه دردکـشـان خـو نـمـی‌کـنـد

          گـفـتـم: روم بـه مـیـکـده، گـفـتـنـد: پـیـر مـا
          خـوش مـی‌کـشـد پـیـالـه و خـوش بـو نـمی‌کند

          رفـتـم بـه سـوی مـدرسه، پیری به طنز گفت:
          تــب را کــســی عـلـاج، بـه طـنـزو نـمـی‌کـنـد

          آن را کـه پـیـر عـشـق، بـه مـاهـی کـنـد تـمام
          در صــد هــزار ســال، ارســطــو نــمــی‌کــنـد

          کرد اکتفا به دنیی دون خواجه، کاین عروس
          هــیــچ اکــتــفــا، بــه شــوهـری او نـمـی‌کـنـد

          آن کــو نــویــد آیــهٔ «لــا تــقــنـطـوا» شـنـیـد
          گــوشــی بــه حــرف واعــظ پـرگـو نـمـی‌کـنـد

          زرق و ریــاســت زهــد بــهــائــی، وگــرنـه او
          کــاری کــنــد کــه کــافــر هــنــدو نـمـی‌کـنـد

موضوع: شیخ بهایی،

[ شنبه 1 خرداد 1395 ] [ 10:21 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیخ بهایی

غزل شمارهٔ ۷          
          دگـر از درد تـنـهـایـی، بـه جـانـم یـار مـی‌بـایـد
          دگـر تـلـخ اسـت کـامـم، شـربـت دیدار می‌باید

          ز  جام عشق او مستم، دگر پندم مده ناصح!
          نـصـیـحـت گـوش کـردن را دل هـشیار می‌باید

          مرا امید بهبودی نماندست، ای خوش آن روزی
          کـه مـی‌گـفـتـم: عـلـاج ایـن دل بـیمار می‌باید

          بـهـائـی بـارهـا ورزیـد عـشـق، امـا جـنـونـش را
          نـمـی‌بـایـسـت زنـجـیـری، ولـی ایـن بـار مـی‌باید

موضوع: شیخ بهایی،

[ شنبه 1 خرداد 1395 ] [ 10:20 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیخ بهایی

غزل شمارهٔ ۶          
          آنــانــکـه شـمـع آرزو در بـزم عـشـق افـروخـتـنـد
          از تـلـخـی جـان کـنـدنـم، از عـاشـقـی واسـوختند

          دی مــفـتـیـان شـهـر را تـعـلـیـم کـردم مـسـئـلـه
          و امــروز اهـل مـیـکـده، رنـدی ز مـن آمـوخـتـنـد

          چـون رشـتـهٔ ایـمـان من، بگسسته دیدند اهل کفر
          یـک رشـتـه از زنـار خـود، بـر خـرقـهٔ من دوختند

          یـارب! چـه فـرخ طـالـعـنـد، آنانکه در بازار عشق
          دردی خـریـدنـد و غـم دنـیـای دون بـفـروخـتـند

          در گوش اهل مدرسه، یارب! بهائی شب چه گفت؟
          کـامـروز، آن بـیـچـارگـان اوراق خـود را سـوختند

موضوع: شیخ بهایی،

[ شنبه 1 خرداد 1395 ] [ 10:18 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو